Algemene Voorwaarden Elimuu.nl

Terms of use

Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst Dodoworks ten aanzien van de website(s) Elimuu.nl en Elimuu.com u op het volgende:

Kamer van Koophandel
Dodoworks staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer : 02098972.

Inhoud
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Dodoworks. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dodoworks. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De door Dodoworks verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dodoworks kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Dodoworks en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Dodoworks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Dodoworks worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Dodoworks.
Hoewel Dodoworks alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Dodoworks niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Dodoworks omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Dodoworks sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.